Levering:
Bestellingen worden binnen 48 uur per email bevestigd. U kunt binnen 48 uur na ontvangst van deze bevestiging de bestelling kosteloos annuleren. Na deze afkoelingsperiode is uw bestelling definitief.
Wanneer u voor de eerste maal een bestelling plaatst bij Zeelandboek.nl, zal een bevestiging van uw bestelling gevraagd worden.

Definitieve bestellingen van cdrom's worden binnen 48 uur op de post gedaan. Bij de bestelling is een rekening gevoegd, die u binnen 14 dagen na ontvangst en acceptatie van de zending voldoet. Als de aangeschafte cdrom niet naar wens is, kunt u de de cdrom binnen 8 dagen retourneren. De kosten van het retourzenden van de cdrom komen in dat geval voor uw rekening.

Definitieve bestellingen van boeken worden -indien voorradig- binnen 48 uur op de post gedaan. Bij de bestelling is een rekening gevoegd, die u binnen 14 dagen na ontvangst en acceptatie van de zending voldoet. Als het aangeschafte boek niet naar wens is, kunt u de het boek binnen 8 dagen retourneren. De kosten van het retourzenden van het boek komen in dat geval voor uw rekening.

Bij boeken die niet voorradig zijn hoort u binnen 48 uur op welke termijn het boek geleverd kan worden. Als de leveringstermijn van niet voorradige boeken niet naar wens is, kunt u de bestelling zonder meer annuleren.


Verzendkosten:
Bestellingen van boeken zijn vanaf een totaalbedrag van EUR 40,00 (NLG 88,15) franco huis. Bij bestellingen van minder dan EUR 40,00 (NLG 88,15) wordt EUR 4,00 (NLG 8,81) verzendkosten in rekening gebracht.

Gecombineerde bestellingen van cdrom's en boeken zijn franco huis, ongeacht het totaalbedrag van de bestelling.

Bij bestellingen voor bestemmingen buiten Europa wordt EUR 15,00 (NLG 33,06) aan verzendkosten in rekening gebracht. De bestelling wordt dan volgens Standard Mail verzonden.


Betaling:
Indien U bij Zeelandboek.nl op rekening bestelt, voldoet U de rekening na ontvangst en acceptatie van de bestelde goederen binnen 14 dagen door storting van de verschuldigde som op ING-rekening nr. 2577568 ten name van A.C. Weststrate te Veere.
Indien U bij Zeelandboek.nl per credit-card bestelt, wordt Uw card pas belast met de verschuldigde som nadat de bestelde goederen ter post bezorgd zijn.


Registratie van uw persoonlijke gegevens:
Uw bestelgegevens worden uitsluitend voor interne doeleinden (verzending en facturering) geregistreerd door Zeelandboek.nl. De gegevens zullen op geen enkele wijze ooit aan derden ter beschikking worden gesteld.
Het door u verschafte email-adres zal, als u op uw bestelformulier heeft aangegeven daar prijs op te stellen, door Zeelandboek.nl incidenteel (maximaal 6 maal per jaar) gebruikt worden om u op de hoogte te stellen van nieuwe uitgaven van Uitgeverij Ons Zeeland en/of andere belangwekkende Zeeuwse uitgaven.


Veiligheid bestellingen via de Zeelandboek.nl site:
Of U nu bestelt bij Zeelandboek.nl op rekening of per creditcard, er worden geen klantengegevens of betalingsgegevens (creditcard-nummers) op de Zeelandboek.nl-server opgeslagen.


Cookies:
Bij het gebruik van de bestelformulieren per titel wordt gebruik gemaakt van een cookie voor uw email-adres, naam, adres, postcode en woonplaats. Op uw harde schijf wordt, als uw browser-instelling het gebruik van cookies toestaat, een bestand geplaatst waarin betreffende adresgegevens worden opgeslagen, zodat u bij een volgende bestelling deze informatie niet meer hoeft in te vullen.

Klachten:
Als u klachten of vragen heeft omtrent door Zeelandboek.nl geleverde goederen of over de bestelprocedure, stuur dan een email naar info@zeelandboek.nl. Binnen 5 dagen sturen wij u per email een voorstel ter afhandeling van uw klacht. Als het voorstel ter afhandeling van de klacht niet naar wens is, zal Zeelandboek.nl instemmen met bemiddeling door de Consumentenbond of door een andere door de klant aan te wijzen externe geschillencommissie of ombudsman. Zeelandboek.nl is niet aangesloten bij een externe geschillencommissie of -organisatie ter afhandeling van klachten.

Auteursrecht:
Indien u afbeeldingen/fotos in deze foto-databank tegenkomt waarvan u van mening bent dat u daar auteurs- of andere rechten aan kunt ontlenen en/of gegronde bezwaren heeft tegen publicatie via het Internet, dan wordt u vriendelijk verzocht contact op te nemen met:

Zeelandboek.nl,
Schroeweg 4a,
4388VS Oost-Souburg.
K.v.K. 22041802
BTW NL076495279B01
KVB-code 60.310